728 x 90

Hvordan er rangering av en maler definert?

Hvordan er rangering av en maler definert?

Crea una NFT en la blockchain

Registre sus certificados en blockchain
en menos de 3 minutos, por solo 2,95 €
El NFT es un certificado digital de su trabajo.

Autentisitetsbevis for kunstnere, galleriere og kunstpersoner

Hvordan er rangering av en maler definert?
Hvordan er rangering av en maler definert?
Skriv ut artistvurderingen din
Artcertificat leverer et oppføringsbevis for bare € 14,50

De fleste av dere stiller legitime spørsmål, da oddsen er at kunstneren er veldig høy, kunngjort for noen malere og malerier i reklame som tilbys til mye lavere beløp.

Din artist vurdering for bare € 14,50

Kunst kan ikke sammenlignes med aksjemarkedet og det er ingen månedlig oppgjør av verdier. Vi setter heller ikke karakteren eller prisen på et maleri som for en edelstein som kan vurderes vitenskapelig på grunn av vekten i karat, renhet, kalibrering av fargen så vel som kvaliteten på størrelsen. .

Å snakke om en kunstners malerii live er karrieren til denne etablert over år og i en relativt hermetisk verden, komponert på den ene siden av fagpersoner, enten de er kunstkritikere, forhandlere eller internasjonale auksjonsmenn, og av den andre av ekte amatørsamlere, hvis smak og kunnskap ledet deres valg.

Lær mer om vurdering av kunstneren ? S

ofte betraktet som en benchmark pris, tolkningen av en poengsum offentlig salg må forstå svært nøye.

For det første fordi en pris oppnådd på auksjon for et bestemt verk aldri kan gjentas, inkludert for samme maleri og på samme sted hvis salget skjer under andre omstendigheter og på en annen dag.

Tenk deg to lignende malerier som går på auksjon samtidig, det ene på Drouot-hotellet i Paris, i et katalogisert salg som tiltrukket mange entusiaster fra hele verden, og det andre i et vanlig ukentlig salg i en liten by i Upper Loire, prisforskjellen kan være fra ett til hundre for et moderne verk.

La oss ikke sammenligne med et maleri fra en gammel mester som alltid vil bli sikkerhetskopiert for salg av profesjonelle som alltid blir mystisk informert når et interessant maleri dukker opp et sted.

Mellom maleriet som selges i Paris og Haute Loire, hva er den gode karakteren som skal tjene som referanse? Sannsynligvis heller ikke hvis den første fikk en spesielt høy pris mens den andre solgte for en uvanlig lav sum.

Imidlertid vil de to resultatene bli publisert i Artprice (et nettsted som ser ut til å møtes mye på kysten), og en potensiell kjøper vil ha vanskelig for å navigere i den hvis han ønsker å danne seg en mening.

Vi kan ikke understreke nok den tilfeldige naturen til en auksjon med forhold som vi aldri vil finne identisk. Publikum vil være annerledes, den økonomiske konteksten også, andre malerier i samme salg kan også konkurrere og spre budgiverne.

Lær mer om vurdering av kunstneren s

For å få en god pris på auksjon, du også flere amatør å konkurrere om objektet, hvis auksjonarius blir tvunget til å klatre 'i et vakuum' til minstepris mot eneste budgiver til stede i rommet. Det skjedde ofte få mye høyere resultater, den klassifiseringen som en kunstner, fordi jeg var til stede hver måned i forskjellige auksjonshus og fikk et bord som fikk et rekordbud er trukket tilbake tidligere flere andre offentlige auksjoner uten å ha nådd reserveprisen.

Husk at det ikke er strenge regler i kunsten, og du må jobbe fra sak til sak. Det er litt forenklet å tenke at det er nok å ta med en AKOUN-guide for å improvisere en bildeforhandler.

I denne forbindelse blir spørsmålet ofte stilt om forskjellen mellom AKOUN- rangering som vises av EBAY-medlemmer og prisen de ber om bordet sitt. Det er derfor nødvendig her å forklare nøyaktig hvordan AKOUN- rangeringen fungerer og hvordan den blir etablert.

Denne vurderingensåkalt 'gjennomsnitt', som allerede gir opphav til et smil gitt at hvert maleri som selges er forskjellig fra naboen, beregnes på gjennomsnittsbasis av et maleri som måler 65 X 50 cm, tilsvarende et 15 Landskap. Så, hvis bare malerier måler 22 x 27 cm er på auksjon, eller 3 F, AKOUN vil mangedoble prisen med 5 for å oppnå gjennomsnittlig odds på en 15 P. Det er nok at flere 3 F malerier som måler 22 X 27 cm solgt for 500 euro for å finne en vurderingAKOUN på 2500 euro tilsvarende en 15 P. Det er fullt mulig at disse maleriene som nådde 500 euro var på auksjon med en reserve på 250 euro, og at en konkurranse mellom flere tilbydere førte dem til å doble denne prisen. Av denne grunn kan du finne på Ebay-bord med en reservepris på 250 euro eller for øyeblikkelig kjøp mens AKOUN- vurderingen er 2500 euro. Det er ingenting galt med dette, og det nytter ikke å sende nedsettende e-postmeldinger om det.

I tillegg er AKOUNs viktigste kilde , for å fastslå sin rangering , resultatene som selgere og kunstnere sender den på slutten av hvert år før 15. desember . Minst tre resultater er nødvendige for å tillate detetablere en vurderinggjennomsnitt. Så hvis du har auksjonert 30 eller 40 malerier av en kunstner på et år, vil det være tilstrekkelig å sende de mest betydningsfulle resultatene til AKOUN for å oppnå en vurdering, la oss si ... optimalisert. Det er langt fra meg å kritisere AKOUN-guiden, som er ekstremt praktisk i redusert format, men man bør huske på at et offentlig salgsresultat bare er vitne til en tidligere hendelse som ikke nødvendigvis er reproduserbar.

Kort fortalt, og hvis du har lest alt riktig .... RANGERINGEN av en KUNSTNER eksisterer egentlig bare i forhold til etterspørselen etter kunstnerens arbeider ..... Hvis kunstnerener egentlig ikke kjent .... det vil være PRISEN han selger sine egne malerier som vil bestemme prisen ... men bare foran potensielle kjøpere ....... for andre vil ikke prisen hans bety ingenting ...... fordi COAST ikke er en eksakt vitenskap, og tar mye mer av et gjetning ...

Det er klart at det er kjøperen som lager kysten av ' artist ..... hvis kjøperen kjøper maleriet til 500 euro, sin vurdering er 500 euro .......

Les mer på siden av artist s
GRATIS ART-sertifikat! *
Skriv ut ekthedsbeviset selv!

ARTcertificate propose aux artistes de créer eux-mêmes le certificat d'authenticité qui accompagnera leur oeuvre avec en BONUS un service de traçabilité par QR code accessible par téléphone mobile ou tablette.

- Certificat d'authenticité en version PDF au format 21x29,7 cm
* Dimension ajustable à l'impression
* Différents modèles standards
* Différentes bordures
* QR Code, norme internationale
* Configuration de la police
* Personnalisation de la mention légale
* Trilingue : Français, Anglais, Espagnol
* Enregistrement de la mise en page
La signature du déposant est obligatoire.

INSCRIPTION GRATUITE
MISE EN FORME RAPIDE
ART certificate a mis au point un système de mise en page permettant à toute personne non informaticienne de réaliser rapidement et facilement la composition de son certificat d'authenticité.

NOUVEAU ! QR code pour la traçabilité des oeuvres
- Tous les certificat d'authenticité possèdent un QR code afin de retrouver facilement l'oeuvre sur ART certificate.
Le QR Code est une norme internationale qui aide les utilisateurs de Smartphones à accéder plus simplement à l’information. Des applications de lecture gratuites telles que I-nigma ou NeoReader, permettent à ces les utilisateurs de flasher un QR code afin d’accéder instantanément à une page internet dédiée à l'oeuvre.

GRATUIT ! Le SECURE à coller sur l'oeuvre et le certificat d'authenticité
- Le SECURE QR code est à coller sur l'oeuvre et le certificat d'authenticité.
- Ce SECURE identifie et créé le lien entre le certificat d'authenticité et son œuvre.
- Ce service est fourni GRATUITEMENT pour tout achat d'un certificat d'authenticité.

GRATUIT ! Art certificate COTATION
Art certificate propose un logiciel analytique en ligne qui permet grâce à un questionnaire précis de situer un artiste de façon objective sur le marché de l'art. La cotation fournit un indice au centimètre linéaire et un prix moyen permettant d'évaluer le prix de vente des oeuvres de l'artiste. Un certificat de cotation est édité afin de renseigner sur la notoriété de l'artiste.

Les AVANTAGES de la cote Art certificate.
- Chaque artiste a le droit d'avoir une COTATION sur la valeur financière de ses oeuvres.
- Cette cotationtillater å etablere KONSEKVENTE SALGSPRISER med hensyn til markedet .
- Det er en GARANTI for kjøperen med tanke på utviklingen av kunstneren .
Autentisitetsbeviset


Når du selger et av verkene dine, for å være mer profesjonell og tilby alle garantier til kjøperen din, må kunstneren fremlegge et ekthetsbevis. Et ektehetsbevis er et dokument som er nødvendig for tildelingen av et verk.

Uten ekthetsbevis er det umulig å vurdere verket i henhold til herkomst eller å knytte det til en kunstner. Den eneste verdien avhenger av størrelsen, teknikken, materialene som brukes og motivet som er representert.

Melde deg på


Autentisitetsbeviset er den viktigste nøkkelen til et godt salg av verkene dine. Du må oppgi ekthetsbevis til kjøperen (selv om han ikke gjør krav på det) sammen med salgsfakturaen for arbeidet ditt.

Uten ekthetsbevis kan ingen dører fungere; ikke noe estimat, ingen transaksjon. Autentisitetssertifikatet er obligatorisk for å fastslå at et verk er autentisk og er produsert av kunstneren

. Uten ekthetsbevis er det umulig å evaluere verket, den eneste verdien avhenger av størrelsen, teknikken, materialene som brukes og motivet som er representert.

Hva er et ektehetssertifikat?

Et ektehetsbevis er et dokument som er nødvendig for å tildele et kunstverk, skulptur eller fotografi til en kunstner. Viktig informasjon: en faktura kan ikke erstatte ekthetsbeviset.

Verdien av et ekthetsbevis?

Verdien av et ekthetssertifikat kommer fra kjentheten til personen som skriver det, når sistnevnte blir anerkjent på tidspunktet for sertifikatets skriving av alle fagpersoner, som den mest kompetente for dette emnet eller for denne kunstneren.

Hva brukes et ekthetssertifikat til?


For samlere kan du be om og få et ekthetsbevis:

1. Fastslå kunstverkets identitet og ekthet
2. Hold oversikt over opprinnelsen til det ervervede stykket
3. D ' raskt vurdere verdien gjennom årene, spesielt hvis artisten er eller blir side
4. For å garantere dens autentisitet og verdien under videresalg

For artister, kan du gi et ekthetsbevis:

5 Sikre ektheten til din kreasjon
6. Tilrettelegge fremtiden for arbeidet og dets identifikasjon
7. Tilbyr en verdifull tjeneste til dine kjøpere
8. Få troverdighet med samfunnet ditt


Artcertificate Blockchain


Blockchain-sertifikat


Artcertificate gir kunstnere og profesjonelle muligheten til å opprette og registrere ekthetssertifikater som deretter vil bli integrert i Blockchain på Ethereum-nettverket. Et spesifikt alternativ lar deg overføre ethvert sertifikat på Blockchain med et enkelt 'klikk'.

Hva er: Artcertificate Blockchain?

Det er en fullstendig administrert blockchain-registreringstjeneste som gjør det mulig å opprette og administrere et skalerbart blockchain-nettverk og distribuert hovedboksteknologi som brukes på COA Certificate of Authenticity. Alle COAer kan registreres på blockchain med et enkelt klikk og få et ektehetssertifikat på Artcertificate Blockchain (COABC).

Desentralisert ledelse:
En blockchain tillater Artcertificate å utføre COA Certificate of Authenticity-registreringer der de forskjellige nettverksmedlemmene kan utføre ekthetskontroller uten å måtte ty til en pålitelig sentral myndighet (Kontroll utenfor Artcertificate). Hver part, kjent som medlem, har en node-node i nettverket.

Artcertificate Blockchain støtter et anerkjent blockchain-rammeverk.

Ethereum er ideell for høyt distribuerte blockchain-nettverk, der datatransparens for alle medlemmer er en viktig faktor og lar alle nettverksdeltakere uavhengig verifisere brukeraktivitet blant alle medlemmer. Ethereum gjør det også mulig å bli med i et offentlig Ethereum blockchain-nettverk.

Fordeler:
Hovedboka er desentralisert og styres av en Ethereum-blockchain fordelt på medlemmene. Kontrollen av registreringer er uavhengig av Artcertificate. Registreringen av COAer utføres på den spesifikke forespørselen fra søkeren.

¡Certificado ART GRATIS! *

¡Imprima usted mismo su certificado de autenticidad!

ARTcertificate permite a los artistas crear ellos mismos el certificado de autenticidad que acompañará su trabajo con un servicio de trazabilidad BONUS mediante código QR accesible por teléfono móvil o tableta.

- Certificado de autenticidad en versión PDF en formato 21x29,7 cm
* Dimensión ajustable para imprimir.
* Diferentes modelos estándar
* Diferentes fronteras
* Código QR, estándar internacional
* Configuración de fuente
* Personalización del aviso legal
* Trilingüe: francés, inglés, español
* Guardar el diseño
La firma del depositante es obligatoria.

SUSCRIPCIÓN GRATUITA

FORMATO RÁPIDO

El certificado ART ha desarrollado un sistema de diseño que permite a cualquier persona que no sea informática redactar rápida y fácilmente su certificado de autenticidad.

¡NUEVO! Código QR para la trazabilidad de las obras

- Todos los certificados de autenticidad tienen un código QR para encontrar fácilmente la obra en el certificado ART.
El Código QR es un estándar internacional que ayuda a los usuarios de teléfonos inteligentes a acceder a la información más fácilmente. Las aplicaciones de lectura gratuitas como I-nigma o NeoReader, permiten a estos usuarios flashear un código QR para acceder instantáneamente a una página web dedicada a la obra.

¡GRATIS! El SEGURO para pegar en la obra y el certificado de autenticidad

- El código QR SEGURO es para pegar en la obra y el certificado de autenticidad.
- Este SEGURO identifica y crea el vínculo entre el certificado de autenticidad y su trabajo.
- Este servicio se proporciona GRATIS para cualquier compra de un certificado de autenticidad.

¡GRATIS! Art certificate COTATION

Art certificate ofrece un software analítico online que, gracias a un cuestionario preciso, permite situar al artista de forma objetiva en el autenticidad'>mercado del arte. La autenticidad'>cotización proporciona un índice por centímetro lineal y un autenticidad'>precio medio que permite evaluar el autenticidad'>precio de autenticidad'>venta de las obras del artista. Se emite un certificado de autenticidad'>cotización para proporcionar información sobre la reputación del artista.

Las VENTAJAS de la calificación del certificado Art.
- Cada artista tiene derecho a tener COTIZACIÓN sobre el autenticidad'>valor económico de sus obras.
- Esta autenticidad'>cotización permite establecer PRECIOS DE VENTA CONSISTENTES con respecto al autenticidad'>mercado.
- Es una GARANTÍA para el comprador con vistas al desarrollo del artista.

El certificado de autenticidad


El certificado de autenticidad es la clave esencial para la buena venta de sus obras. Debe proporcionar un certificado de autenticidad al comprador (incluso si no lo reclama) acompañado de la factura de la venta de su trabajo.

Sin certificado de autenticidad ninguna puerta puede funcionar; sin estimación, sin transacción. El certificado de autenticidad es obligatorio para establecer que una obra es auténtica y ha sido realizada por el artista

Sin reconocimiento en un catálogo razonado del valor financiero del trabajo. Sin un certificado de autenticidad, es imposible evaluar el trabajo, su único valor depende de su tamaño, técnica, materiales utilizados y el tema representado.

Cómo verificar la existencia de un certificado
o un trabajo en la cadena de bloques?

Usando los siguientes exploradores:
https://polygonscan.com
https://www.bscscan.com
https://etherscan.io
Ingrese el hash del certificado, luego valide.

Cómo verificar el hash de la foto
registrado en el certificado?

Usando el servicio: http://onlinemd5.com/
Debe cargar la foto que está en su poder, indicar el modo de encriptación, generalmente MD5, el resultado debe ser idéntico al hash que se registra con el certificado para poder certificar que efectivamente es la foto registrada con el certificado.

¿ERES UN ARTISTA? ¿UNA GALERÍA DE ARTE? ¿UN FOTÓGRAFO?
¡EDITE SUS CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD CON SOLO UNOS POCOS CLICS!

MODELOS DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDADRegistrate gratis !

1 certificado premium ofrecido al registrarse!
+ 3 certificados ofrecidos con el primer pedido
+ Todos los certificados de depósito son gratuitos

Crea un certificado de autenticidad

El 1er certificado de autenticidad es gratuito
El siguiente cuesta solo 3.95€
¡Para imprimir inmediatamente!

Establece tu valoración de artista

Crea tu valoración de artista en formato PDF a partir de las ventas de tus obras, por sólo 19,50€ con posibilidad de actualizaciones anuales.